اختراع بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی

اختراع: بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی تیم پدیده خراسان سیاه جامگان پدیده مشهد

دره ای خاص در مریخ! عکس

شکاف هبس یک فرورفتگی در شمال درۀ عمیق و باریک والس مارینریس هست. از آنجایی که این فرورفتگی به سطوح دیگر متصل نیست، مشخص نیست که مواد داخلی آن کجا رفته هست. ا ..

ادامه مطلب

ویندوز را مسخره کرد!/ وقتی که مدیر شرکت اپل

در حال حاضر شدت مسابقه بین سیستم های مک و رایانه های شخصی ویندوز، بسیار زیاد از فضای مربوط به دهه ۹۰ هست. به طوری که تیکه پرانی بین مدیران اپل و مایکرو..

ادامه مطلب

شکایت پدیده ای ها از بازیکن تیم همشهری

باشگاه پدیده از مصطفی احمدی بازیکن کلوب سیاه جامگان شکایت کرده و به دنبال محروم کردن وی هست. به گزارش خبرنگارفوتبال و فوتسالگروه ورزشی گر..

ادامه مطلب