اختراع بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی

اختراع: بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی تیم پدیده خراسان سیاه جامگان پدیده مشهد

گت بلاگز عکس منتخب روز دره ای خاص در مریخ! عکس

شکاف هبس یک فرورفتگی در شمال درۀ عمیق و باریک والس مارینریس هست. از آنجایی که این فرورفتگی به سطوح دیگر متصل نیست، مشخص نیست که مواد داخلی آن کجا رفته هست. ا

دره ای خاص در مریخ! عکس

وجود یک دره غیرعادی در مریخ نشان دهنده سقوط غیرعادی در این سیاره می باشد.

عکس دره ای در مریخ

شکاف هبس یک فرورفتگی در شمال درۀ عمیق و باریک والس مارینریس هست. از آنجایی که این فرورفتگی به سطوح دیگر متصل نیست، مشخص نیست که مواد داخلی آن کجا رفته است.

عبارات مهم : سرگرمی
این شکاف یک فرورفتگی به ژرفای حدود۶ کیلومتر هست. درون شکاف هبس، تپۀ منسا قرار دارد؛ این تپه ۵ کیلومتر ارتفاع دارد که به نظر یک سقوط غیرعادی را تحمل کرده است.

دره ای خاص در مریخ! عکس

دره ای در مریخ

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: khabaronline.ir

واژه های کلیدی: سرگرمی | غیرعادی | سرگرمی | عکس منتخب روز |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog