اختراع بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی

اختراع: بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی تیم پدیده خراسان سیاه جامگان پدیده مشهد

گت بلاگز اخبار اجتماعی آب مصداق حقوق بشر است ، علل ورشکستگی آبی در کشور

در این روزها که محدودیت‌های آب و قطعی وقت و بی‌وقت آن زیاد شده است هست، بیش از هر وقت دیگری وجود بحران آب را در کشور عزیزمان ایران درک می‌کنیم. در این شرایط یک

آب مصداق حقوق بشر است ، علل ورشکستگی آبی در کشور

علل ورشکستگی آبی در کشور/ آب مصداق حقوق بشر است

عبارات مهم : ایران

در این روزها که محدودیت های آب و قطعی وقت و بی وقت آن زیاد شده است هست، بیش از هر وقت دیگری وجود بحران آب را در کشور عزیزمان ایران درک می کنیم. در این شرایط یک متخصص مدیریت منابع آب اعتقاد دارد مسئله آب کشور عزیزمان ایران از مرحله بحران گذشته و دچار ورشکستگی شده است هست.

مهدی میرزایی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه غیر از پذیرش ورشکستگی آب کشور عزیزمان ایران راهکاری وجود ندارد، تصریح کرد: باید بپذیریم که در بن بست آبی قرار داریم و باید این عنوان مهم را با مردم هم در میان بگذاریم. پذیرش ورشکستگی آبی، مهمترین کار در شرایط موجود است بعد از پذیرش این موضوع، باید مردم را در جریان آن بگذاریم.

بحران آب در کشور عزیزمان ایران ثابت شده است است

آب مصداق حقوق بشر است ، علل ورشکستگی آبی در کشور

افزون بر این، علی مریدی- کارشناس مدیریت منابع آب – هم در گفت وگو با ایسنا در مورد بحران آب توضیح داد که در گزارش های بین المللی جهت تعریف بحران آب شاخص هایی تعیین شده است هست. در این میان دو شاخص اهمیت بیشتری دارد؛ یکی سرانه آب است که طی آن نسبت دو عامل «حجم آب» و «جمعیت» مورد بررسی قرار می گیرد. اگر عدد به دست آمده از این کسر زیر ۱۲۰۰ باشد یعنی وارد تنش آبی شده است ایم و بحران آب شروع شده است است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: با سنجش شاخص سرانه آب همچنین بررسی نسبت میزان مصرف و آب موجود کشور متوجه می شویم که کشور عزیزمان ایران وارد مرحله بحران آب شده است هست. در کشور ما هیچ کنترلی روی مصرف آب وجود ندارد و خشکی تالاب ها و رودخانه هاو وقوع گرد و خاک ناشی از از خشکی این اکوسیستم ها بحران آب را در کشور عزیزمان ایران تایید می کند.

اقتصاد آب در کشور عزیزمان ایران نادیده گرفته می شود

در این روزها که محدودیت‌های آب و قطعی وقت و بی‌وقت آن زیاد شده است هست، بیش از هر وقت دیگری وجود بحران آب را در کشور عزیزمان ایران درک می‌کنیم. در این شرایط یک

او در گفت وگوی دیگر با ایسنا، ضمن انتقاد شدید از اوضاع قیمت گذاری منابع آبی کشور گفت: متاسفانه «اقتصاد آب» در کشور ما به طور کلی نادیده گرفته می شود. به همین علت آب یک کالای مفت و رایگان به حساب می آید و همین عنوان منجر به بدمصرفی در حوزه آب شده است است.

مریدی تاکید کرد: اگر طرح هدفمندسازی یارانه ها به درستی اجرا می شد و منابع ارزشمند کشور از جمله آب با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار می گرفت، به طور قطع می توانستیم مصرف آب را کنترل و بحران آب را حل کنیم و به جای پرداخت یارانه نقدی، تجهیزات کم کردن مصرف را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

به گزارش ایسنا این کارشناس مدیریت منابع آب و مدیر کل دفتر آب و خاک شرکت محیط زیست در گفت و گوی دیگری سوء مدیریت منابع آب را علت بحران فعلی و تنش آبی دانست و گفت: سهم شرب و صنعت از مصرف آب زیر ۱۰ درصد و ۹۰ درصد سهم بخش کشاورزی هست. در نقاطی مثل تهران، کرج، اصفهان و مشهد این سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آب زیاد است.

آب مصداق حقوق بشر است ، علل ورشکستگی آبی در کشور

وی در مورد تمهیدات شرکت محیط زیست جهت حل بحران آب گفت: شرکت حفاظت محیط زیست به طور مشخص متولی حفاظت از تالاب ها و رودخانه های کشور است ولی تا پنج سال پیش هم ضرورت حفاظت از تالاب ها و رودخانه ها هم به رسمیت آشنا نمی شد.

آب مصداق حقوق بشر است

در این روزها که محدودیت‌های آب و قطعی وقت و بی‌وقت آن زیاد شده است هست، بیش از هر وقت دیگری وجود بحران آب را در کشور عزیزمان ایران درک می‌کنیم. در این شرایط یک

این مقام مسئول در شرکت حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در شرکت قانون جامع تالاب ها را تصویب کرده ایم و هم اینک در حال تدوین آئین نامه های مربوط به آن هستیم. کارها ما در حوزه آب های فرامرزی مشمول بر حوزه دیپلماتیک و پیگیری های حقوقی است بنابراین این عنوان مهم باید جا بیفتد که آب کالای مبادله ای بین کشورها نیست و مصداق حقوق بشر است.

مریدی ادامه داد: در مجامع بین المللی باید طرح دعوی کنیم و حق آبه زیست محیطی تالاب ها و رودخانه ها و حق آبه تاریخی در دو حوزه شرب و کشاورزی کشورمان را از همسایگان دریافت کنیم.

آب مصداق حقوق بشر است ، علل ورشکستگی آبی در کشور

وی همچنین راجع به دیپلماسی آب در یک برنامه رادیویی گفت: در این راستا بایستی بازارها و روابط یکسان با همسایگان ایجاد شود و حول محور آب، مبادلات متفاوت را شکل دهیم. به این معنا که به ازای عوض کردن مسیر رودخانه هامون که از سوی افغانستان صورت گرفته، می توان از ظرفیت بادی شرق کشور استفاده و انرژی بادی تولید کنیم و در اختیار افغان ها بگذاریم و به این ترتیب یک بازار آب و انرژی در آن ناحیه تشکیل دهیم.

کم آبی یک واقعیت طبیعی است

به گزارش ایسنا، بنفشه زهرایی- عضو هیات علمی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای آب و آبفای وزارت نیرو- اظهار کرد: مقابله با کم آبی راهی به جز سازگاری و همزیستی ندارد، در حالی که عده زیادی از مردم گمان می کنند که باید با عنوان کم آبی در جنگ باشند.

وی با اشاره اهمیت خودکفایی و امنیت غذایی در کشور گفت: سقف منابع طبیعی موجود در کشور اجازه خودکفایی غذایی را فقط در یک بازه جغرافیایی خاص فراهم می کند. تولید داخلی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، رژیم و الگوی غذایی و عنوان کشت فراسرزمینی از جمله موارد موثر بر ایجاد امنیت غذایی هستند.

کم آبی طبیعی است

این عضو هیات علمی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه عنوان کم آبی یک واقعیت طبیعی هست، اظهار کرد: در طول تاریخ تمامی اقلیم های ایرانی با عنوان کم آبی مواجه شده است و بر اساس شرایط زمانه شیوه زندگی خود را با جغرافیایی خود تطبیق داده اند.

زهرایی با بیان اینکه نیاز غذایی مردم باید با عالی ترین کیفیت تامین شود، گفت: استفاده از امکانات تازه در حوزه کشاورزی زمانی امکان پذیر می شود که تناوب تولید محصولات کشاورزی حاضر بدون نقض و عیب پیش رود. در حال حاضر گلخانه های تاسیس شده است به وسیله نخبگان می توانند بالاترین بهره وری در حوزه تولیدات کشاورزی را ارائه دهند.

آب در صنعت کشاورزی مجانی است

این عضو هیات علمی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه آب در صنعت کشاورزی کالایی مجانی به شمار می آید، اظهارکرد: صرفه جویی در مصرف آب جهت گلخانه های علمی در کشور توجیه اقتصادی ندارد چراکه فرآیند دستیابی به صرفه جویی هزینه های بیشتری را نسبت به مصرف آب زیاد در پی دارد.

بحران آب در کشور عزیزمان ایران بحرانی ماندگار است

به گزارش ایسنا، حبیب الله مجیدی ایرج- پژوهشگر بخش کشاورزی در شرکت تحقیقات کشاورزی- اظهار کرد: قشر خبره و تحصیلکرده کشاورزی باید بتوانند با ایجاد برنامه های تازه و بهره برداری از روش های علمی روز دنیا کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی علمی سوق دهند.

کشاورزی در کشور عزیزمان ایران با تکنولوژی های روز دنیا پیش نمی رود

وی در ادامه گفت: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته با بهره برداری از پدیده های علمی تازه می توانند با حداقل آب و تبخیر، محصولات کشاورزی متعددی را پرورش دهند و برداشت کنند. متاسفانه کشاورزی حاضر در کشور عزیزمان ایران با تکنولوژی های روز دنیا پیش نمی رود.

مجیدی ایرج با اشاره به اینکه نگاه ایرانیان به کشاورزی نگاهی معیشتی هست، اظهارکرد: پیشرفت در حوزه کشاورزی زمانی واقع می شود که فعالان این حوزه با رویکردی جامع و غیر معیشتی مشغول به کار شوند.

آب؛ ابزار سیاست

وی با تاکید بر اینکه آب یکی از بااهمیت ترین ابزارهای سیاست و سیاستمداران هست، اظهار کرد: متاسفانه بحران آب در کشور عزیزمان ایران بحرانی ماندگار است به طوری که با گذشت وقت خطرات ناشی از بحران آب زیاد به چشم می خورد.

بحران امنیت غذایی به دنبال بحران آب

این پژوهشگر حوزه کشاورزی با بیان اینکه بحران آب در حال گسترش هست، توضیح داد: تنظیم تعادل جمعیت و ایجاد امنیت غذایی در کشور از بااهمیت ترین موضوعاتی هستند که در پی گسترش بحران آب همه گیر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی فدایی فرد – مدیر کمیته ارزیابی سیلاب از کمیته ملی سدهای ملی بزرگ ایران- اظهارکرد: اگر طرح آمایش سرزمینی درست اجرا شود، جمعیت را باید تشویق کنیم به کنار دریاها و منابع آبی بروند .

سدسازی خوب است یا بد؟

وی در مورد سدسازی های گسترده در کشور گفت: بعد از چند سال که مسئولان اعتقاد داشتند سدسازی بد هست، به این نتیجه رسیده ایم که سدسازی خوب است ولی در ساخت آن افراط شده است هست. تا چند سال مسئولان درگیر این بودند که سد کلا بد است و همه سدها باید جمع شود و در این زمینه نگاه، خیلی افراطی بود ولی الان خوشبختانه می گویند جهت کشوری مانند کشور عزیزمان ایران که خشک و نیمه خشک هست، سد خوب است و در واقع تنها گزینه جهت کنترل سیلاب و برطرف کردن به موقع نیاز آبی کشور است.

در ساخت سد افراط نشده است

رئیس کمیته ارزیابی سیلاب از کمیته ملی سدهای ملی بزرگ کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: بدون سدسازی نمی توانستیم تصور کنیم، کشور به چنین توسعه ای برسد و قطعا به سد نیاز داریم و سدهای خوب نیز خیلی داریم و افراطی هم نشده است ولی متاسفانه سدهای بد نیز ساخته ایم. در قالب طرح جامع آب که هنوز مصوب نشده همچنین در قالب طرح آمایش سرزمین، هنوز می توانیم سدهای خوب بسازیم.

مشاور و نماینده مجلس که جهت ساخت سد بد فشار آوردند را باید مواخذه کنیم

فدایی فرد با تاکید بر اینکه باید سدهای بد را شناسایی کنیم که البته امروز آشنا شده است هستند، اظهارکرد: بعد از شناسایی این سدها باید مشاوران و آن نماینده مجلس را که جهت احداث سد فشار آورده است را مواخذه کنیم و در این صورت در آینده مسئله کمتری خواهیم داشت.

مسببان استقرار فولاد در اصفهان مواخذه شوند

وی افزود: به جز سدسازی در مورد جانمایی صنایع توسعه ای نیز دچار مسئله هستیم. جهت مثال اصفهان با وجود آنکه پتانسیل گردشگری دارد، صنایع فولاد در این استان مستقر شده است هست. مسببان این اتفاق را باید به چالش بکشیم تا حداقل دیگر این اتفاقات نیفتد.

فدایی فرد اظهار کرد: بدون سد، توسعه امروز کشور امکان پذیر نبود ولی متاسفانه در سدسازی از جمعیت تبعیت می کنیم و این به علت نبود آمایش سرزمینی است یعنی صبر می کنیم ببینیم جمعیت کجا تمرکز پیدا می کند و بعد جهت آنها سد می سازیم و این عنوان نه فقط جهت سدسازی بلکه جهت دیگر صنایع نیز صدق می کند.

وی در آخر گفت: اگر طرح آمایش سرزمینی درست اجرا شود، جمعیت را باید تشویق کنیم به کنار دریاها و منابع آبی بروند ولی متاسفانه در این زمینه هیچ کاری نمی کنیم و جمعیت شهری مانند پایتخت کشور عزیزمان ایران گسترش پیدا می کند و جهت این جمعیت مجبور به احداث سد و دیگر صنایع هستیم.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | منابع | ایرانی | کشاورزی | کشاورزی | ایرانیان | محصولات کشاورزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog