اختراع بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی

اختراع: بازیکن قرارداد سیاه جامگان مصطفی احمدی تیم پدیده خراسان سیاه جامگان پدیده مشهد

گت بلاگز اخبار اجتماعی شروع پنجمین جلسه دادگاه 2 متهم نفتی

پنجمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد. 

شروع پنجمین جلسه دادگاه 2 متهم نفتی

شروع پنجمین جلسه دادگاه 2 متهم نفتی

عبارات مهم : پرونده

پنجمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

به گزارش ایسنا، در جلسات اول، دوم، سوم و چهارم دادگاه دو متهم نفتی، کیفرخواست «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد و در ادامه این متهم در جایگاه قرار داده شد و به ارائه دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع متهم نیز بخش هایی از دفاعیات خود را مطرح کرد.

شروع پنجمین جلسه دادگاه 2 متهم نفتی

نخستین جلسه دادگاه شنبه – 17 تیر ماه – جلسه دوم یکشنبه – ١٨ تیر ماه – جلسه سوم یکشنبه – 25 تیر ماه – و جلسه چهارم سه شنبه -27 تیر ماه – برگزار شد.

در جلسات دادگاه، علاوه بر دو متهم، وکلای مدافع آن ها، وکلای شرکت ملی نفت، وکلای بانک مسکن و کارشناسان بانک مرکزی حضور داشتند.

پنجمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد. 

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم مهم پرونده موسوم به فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی الارض آشنایی و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس جهت پیگیری مجدد به شعبه هم عرض – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه – ارجاع شده است است.

واژه های کلیدی: پرونده | ارتباط | انقلاب | دادگاه | بابک زنجانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog